از ۱۵ فیلمی که در فهرست اولیه نامزدها جای گرفته بودند ۵ فیلم در این بخش انتخاب شدند که عبارتند از:

«ماشینم را بران» ساخته ریوسوکی هاماگوچی از ژاپن

«بدترین آدم دنیا» ساخته یواخیم تری‌یر از نروژ

«دست خدا» ساخته پائولو سورنتینو ایتالیا

«لونانا: گاومیشی در کلاس درس» ساخته پاوو چوینینگ دورجی از بوتان

«فرار کن» ساخته یوناس پوهر راسموسن از دانمارکاز دانمارک

نود و چهارمین دوره اسکار ۲۷ مارس ۲۰۲۲ برگزار می شود.