در تاریخ سینمای ایران درباره اعتبار سیمرغ جشنواره سی و نهم که فیلم هایش فقط برای داوران نمایش داده می شوند، چه خواهند گفت؟! / پرسشی که سینماناب در نشست خبری امروز مطرح کرد و پاسخ دبیر: مهم این است که جشنواره برگزار شود!

سینماناب: محمدمهدی طباطبایی نژاد؛ دبیر جشنواره سی و نهم فیلم فجر و مسعود نجفی؛ مدیر روابط عمومی این رویداد ظهر امروز در یک نشست خبری درباره ضرورت برگزاری این رویداد به شیوه ای تازه خبر دادند، در مرحله نخست قرار است فیلم ها تنها برای داوران نمایش داده شود و از میان آنها کاندیدا و برگزیدگان معرفی شود و در مرجله دوم فیلم هایی که کاندیدا می شوند در طی ده روز برای سینماگران،منتقدان و اهالی رسانه در سینماها نمایش داشته باشند، اتفاقی که منوط به موافقت ستاد کرونا است!

به گزارش سایت سینماناب، پر واضح است که فیلم ها به جشنواره می آیند تا در یک مسیر درست مورد قضاوت قرار گیرند، مسیری که در آن نقش اهالی رسانه و منتقدان و مردم بسیار مهم تر از داوران است، چه سالهایی که جشنواره به فیلم هایی جایزه داد که اکنون از یادها رفته اند اما مردم به فیلمی اعتبار دادند که همچنان در ذهن ها باقی است و یا فیلم برتر منتقدان و خبرنگاران که توسط نشریه و سایت های مختلف جمع آوری و بهترین فیلم معرفی می شد و چه فیلم های که سرنوشت شان از نشست خبری جشنواره و بازتاب های آن تغییر مسیر داد اما حالا به گفته دبیر در مرحله نخست برگزاری قرار است تا فیلم های متقاضی برای تنها داوران نمایش داده شود و برنامه های سینمایی تلویزیون و پلتفرم ها تنور جشنواره را داغ کنند، اتفاقی که در تاریخ این جشنواره طی ۳۸ دوره بی سابقه است اما مدیران سازمان سینمایی تصمیم دارند در سال آخر دولت، جشنواره فیلم فجر را در این شرایط برگزار کنند، هرچند که سال ها بعد حتمن جوایز این دوره هم به یاد نخواهد آمد، چرا که شکوه برگزاری با چنین شیوه ای زیر سوال است و اعتبار یک جایزه ای که سی و هشت دوره از آن می گذرد بعدها در تاریخ از آن به عنوان سمبل یک دوره فشار برای برگزاری سخن به میان می آید و به عنوان سیمرغ کرونایی یاد خواهد شد.

محمدمهدی طباطبایی نژاد در پاسخ به سینماناب درباره کاهش اعتبار سیمرغ و اینکه بعدها درباره این دوره از جشنواره به لحاظ اعتباری چه خواهند گفت، پاسخ داد: همه ما شرایط جامعه مان را می دانیم، مشاغل مختلف آسیب های بسیاری دیدند، ما باید در سینما بپذیریم که برای سینما هم  این اتفاق افتاده است و این بدان معنا نیست که از ارزش سیمرغ و جشنواره کاسته شده باشد و این تبدیل به قصه می شود و بعدها خواهیم گفت، مهم این است که جشنواره برگزار شود و ما این تصمیم را گرفتیم و توقعات هم با شرایط فعلی باید تطبیق داشته باشد.

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :