به نام او كه سلام را آفريد

پايگاه خبري،تحليلي ۳۰نماايران در بيستم شهريور ماه سال ۱۳۸۵ با هدف ايجاد يك رسانه مستقل در فضاي اينترنت با رويكرد تغذيه اطلاع رساني مخاطب در حوزه اينترنت آغاز به كار كرد و در سال ۹۲ پس از هفت سال خبررساني مستمر و نياز به تغيير و تحول در طراحي آن به حالت تعليق درآمد اما تحول به اين آساني نبود و بعد از سه سال توانستيم با سيستمي متفاوت از آنچه كه در نسخه قبلي بود بازگرديم اما نكته ناراحت کننده اين بازگشت عدم وجود آرشيو ميليونها خبر و ساير اطلاعات بانك اطلاعاتي نسخه قبلي است.

 ۱۷ آذرماه سال ۱۳۹۵ فعاليت سايت ۳۰نماايران به شكل رسمي مجددا آغاز شد اما آنچه به واسطه اخذ مجوز رسمی از معاونت مطبوعاتی و قوانین مربوطه در انتخاب عنوان در نهایت نام ۳۰نماایران بعد از چندین هم اندیشی به «سینماناب» با آدرس cinemanab.ir تغییر پیدا کرد تا در جهت رسیدن به یک سینمای ناب و متعالی و در عین حال بدون رانت و پول بی هویت پیش رو باشیم و بدین شکل فعالیت سایت ۳۰نماایران در قالب عنوان سینماناب در مطبوعات کشور شکل رسمی پیدا کرد.

مديرمسئول،صاحب امتياز و سردبير: حميد غفاريان