انتشار نامه های اداری برای سینمای ایران چه دستاوردی دارد؟!

30نماایران(سینماناب): با دستور رییس سازمان سینمایی ، کلیه نامه های صادره سازمان سینمایی و موسسات مرتبط منتشر می شود.

به گزارش سایت ۳۰نماایران (سینما ناب)،در شرایطی که سینمای ایران این رورها تابستان خلوتی را در سالن هایش سپری می کند و از سوی دیگر حجم تولیدات به شکل محسوسی کاهش پیداکرده است و سینمای ایران در احاطه انواع و اقسام آکادمی ها و جشنواره هاست، رییس سازمان سینمایی مشغول گسترده تر کردن بازه شفافیت است.

در دورانی که سیستم اتوماسیون اداری حتی در خود سازمان سینمایی هم فراگیر شده است اما با دستور حسین انتظامی قرار شده تا این نامه ها هم منتشر شود! اینکه ما بدانیم سمت و سو تقاضاها و شکل مدیریت داخلی یک مجموعه کوچک شده سازمان سینمایی به چه شکلی است، چه دستاوردی برای سینمای ایران به دنبال دارد، چرا که آنچه در نهایت کارنامه حسین انتظامی می شود، تصمیم و سیاست گذاری درست برای سینماگران و خروجی فیلمهایش خواهد بود.

در نامه حسین انتظامی خطاب به مدیران سازمان سینمایی و مدیران عامل موسسات مرتبط آمده است: «در راستای شفافیت که از رویکردهای اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دانسته می شود مقتضی است از نیمه شهریورماه جاری کلیه نامه های صادره حداکثر ظرف ۴۸ ساعت منتشر شود.

بدیهی است بر اساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نامه های دارای طبقه بندی حفاظتی یا مواردی که شامل حریم خصوصی یا اصرار تجاری هستند در شمول این دستور قرار نمی گیرند.

همچنین بخش هایی مانند کدملی که اطلاعات شخصی به شمار می آیند در نسخه منتشره محو شود.»

نامه های منتشر شده در ذیل بخش شفاف سازی در سایت سازمان سینمایی قابل مشاهده خواهند بود.

https://banifilm.ir/app/uploads/2019/09/%D9%82%D9%82%D9%82.jpg

 

 

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :