بعد از شکست فیلم جدید بن افلک به خاطر کرونا / یک تصمیم تازه برای جبران!

بعد از شکست فیلم جدید بن افلک به خاطر کرونا / یک تصمیم تازه برای جبران!

سینماناب : «راه بازگشت» The Way Back فیلم جدید بن افلک به دلیل کسادی بازار اکران ناشی از شیوع کرونا، از طریق شبکه های دیجیتالی در دسترس بینندگان قرار می گیرد. این در حالی است که اکران این فیلم تازه آغاز شده است.