با این لیست به استقبال اسکار ۲۰۲۱ برویم!

با این لیست به استقبال اسکار ۲۰۲۱ برویم!

سینماناب: فیلم «سرزمین آواره‌ها» به کارگردانی «کلوئی ژائو» پس از کسب شیر طلایی بهترین فیلم ونیز و هوگوی طلایی بهترین فیلم از نگاه مخاطبان جشنواره شیکاگو، در جوایز مختلف انجمن های منتقدان آمریکا نیز مورد توجه قرار گرفته و از سوی انجمن فیلم بوستون، شیکاگو، نیویورک و لس آنجلس نیز در شاخه بهترین فیلم و یا کارگردانی برگزیده شده است.