ابرقهرمان های دوست داشتنی قرن بیست و یکم / از مردان ایکس تا انتقام جویان

ابرقهرمان های دوست داشتنی قرن بیست و یکم / از مردان ایکس تا انتقام جویان

سینماناب (30نماایران): مخاطبان سینما ذائقه‌های متغیری دارند و این موضوع در سال‌های گذشته با نمایش فیلم‌های ابرقهرمانی متفاوت ثابت شده است.