چین که جهان را با کرونا وارد بحران کرد اما در سینما پرفروش شد!

چین که جهان را با کرونا وارد بحران کرد اما در سینما پرفروش شد!

سینماناب : در سالی که سینما مفهوم گمگشته ای در سال 2020 محسوب می شد و این مظلومیت همچنان ادامه دارد اما نگاهی به آمار پرفروش ترین فیلم سال 2020 که در چین؛ کشور مبدا شیوع کرونا توانسته گیشه ها را تسخیر کند، نشان از مفهومی می دهد که سینما همچنان به نگاه و توان مدیریتی دولت ها وابسته است!