مصاحبه با «راجر دیکینز» درباره فیلمبرداری ۱۹۱۷ و چالش های تک برداشت

مصاحبه با «راجر دیکینز» درباره فیلمبرداری ۱۹۱۷ و چالش های تک برداشت

سینماناب (30نماایران): شیوه فیلمبرداری تک برداشت فیلم «1917» که یک واقعه مهم جنگ را می خواهد در فرمی ایده آل و متفاوت ارائه دهد جزو منحصرترین فیلم ها به لحاظ فیلمبرداری است که دیدن آن به عنوان یک فیلم متفاوت، می تواند مدرسه ای تازه برای دنیای سینما باشد، به همین خاطر مصاحبه ای با راجر دیکینز را برایتان منتشر می کنیم که قطعا اجرای 1917 بدون او ممکن نبود.