تبریزی: نقد سفارشی و خوشایند سیمای میلی به همه جهان نمی ارزد!/حسنی نسب: چرا بودجه سیمای میلی را «میل» میکنید و سیری ندارید؟
حمله کارگردان سریال «سرزمین کهن» به برنامه میزانسن/

تبریزی: نقد سفارشی و خوشایند سیمای میلی به همه جهان نمی ارزد!/حسنی نسب: چرا بودجه سیمای میلی را «میل» میکنید و سیری ندارید؟

30نماایران: کمال تبریزی که شب گذشته مهمان مهدی سجاده چی در برنامه «میزانسن» بود نسبت به میزنقد آخر برنامه که به فیلم «مارموز» اختصاص داشت، واکنش نشان داد و نوشت:دیشب به دعوت یک همکار قدیمی که البته از دشمنان خانه (خانه سینما) در دوران شمقدری بود به گمان اینکه توبه کرده در برنامه میزانسن شرکت کردم و در ادامه دو منتقد نام آشنا در نقدی کهنه و عقب افتاده بر مارموز، مدام مرا به تکرار لیلی و مارمولک تشویق می کردند ....