نوشته هایی با برچسب "کانون کارگردانان"

نامه دوم سه عضو شورای مرکزی کانون کارگردانان؛ پرسش های بی پاسخ ادامه دارد!/ چرا انتخابات تبدیل به انتصابات شد؟!

نامه دوم سه عضو شورای مرکزی کانون کارگردانان؛ پرسش های بی پاسخ ادامه دارد!/ چرا انتخابات تبدیل به انتصابات شد؟!

سینماناب: سه عضو شورای مرکزی کانون کارگردان برای دومین بار نامه ای خطاب به رییس و بازرس کانون منتشر کردند و خواستار پاسخ شفاف شدند، این در حالی است که سران خانه سینما بعد از این کشمکش ها و پرسش ها مانند دیگر اتفاقات ترجیح دادند تا سکوت کنند.

بعد از اعتراض سه عضو مهم شورای مرکزی کانون کارگردان به رفتارها و جنبش های غیرقانونی در راس کانون کارگردانان و نادیده گرفتن ۳۳۰ نفر از اعضا؛ کانون پاسخ بیانیه سه عضو را داد / در اولین فرصت، دیگر اعضا ثبت می شوند!

بعد از اعتراض سه عضو مهم شورای مرکزی کانون کارگردان به رفتارها و جنبش های غیرقانونی در راس کانون کارگردانان و نادیده گرفتن ۳۳۰ نفر از اعضا؛ کانون پاسخ بیانیه سه عضو را داد / در اولین فرصت، دیگر اعضا ثبت می شوند!

سینماناب: در حالی که سه عضو شورای مرکزی نسبت به برخی رفتارها در راس کانون کارگردانان اعتراضاتی را مطرح کردند و آنچه که برمی آید نشان از جنبش های پیش از مجمع عمومی خانه سینما توسط کانون است که 330 نفر از اعضایش را به بهانه کرونا نادیده می گیرد و بعد از صنف تهیه کنندگان که حضورش در مجمع عمومی خانه سینما با ابهام مواجه است، اعتراض به نادیده گرفتن 330 نفر در کانون می تواند آغازگر اعتراضات دیگر کارگردانان باشد.

یک تصمیم در برابر تبعیض که می تواند فراگیر شود/ کانون کارگردانان هدیه را باز نکرده، پس فرستاد!

یک تصمیم در برابر تبعیض که می تواند فراگیر شود/ کانون کارگردانان هدیه را باز نکرده، پس فرستاد!

سینماناب: در شرایط بیکاری اهالی سینما و لزوم توجه سازمان سینمایی به صنوف اما خروجی ستاد فرمایشی کرونا سازمان سینمایی با همان افراد همیشه در صحنه،نشان از یک عزم جدی برای حمایت از اهالی سینما در این وضعیت دیده نشد، اتفاقی که صنف موثر کانون کارگردانان را مجبور به اتخاذ یک تصمیم درست کرد، اتفاقی که می تواند سایر صنوف خانه سینما را هم شامل شود.

همزمان با غیبت حسین انتظامی / شهردار تهران در شب کانون کارگردانان: حال مردم خوب نیست

همزمان با غیبت حسین انتظامی / شهردار تهران در شب کانون کارگردانان: حال مردم خوب نیست

30نماایران:هشتمین شب کانون کارگردانان سینما در حالی با تجلیل از ۶ کارگردان سینما که پوران درخشنده دبیر این رویداد در سخنانش به جای خالی حسین انتظامی سرپرست سازمان سینمایی اشاره کرد.

کانون کارگردانان با رای حداقل اعضا به انجمن کارگری تبدیل شد/ کرم پور: داشته های اندک مان را به سر برزن حراج نبرید!

کانون کارگردانان با رای حداقل اعضا به انجمن کارگری تبدیل شد/ کرم پور: داشته های اندک مان را به سر برزن حراج نبرید!

30نماایران: کانون کارگردانان در سومین مجمع عمومی اش با موضوع پیوستن به وزارت کار نهایتا شب گذشته به حدنصاب تشکیل جلسه رسید و اعضا به عضویت در وزارت کار به عنوان انجمن کارگری رای دادند.

اتکای کانون کارگردانان به بندی که در قوانین معرفی به اسکار حذف شده است!

اتکای کانون کارگردانان به بندی که در قوانین معرفی به اسکار حذف شده است!

30نماایران: در پی انتشار نامه کانون کارگردانان خانه سینما درباره نحوه انتخاب نماینده کشورمان برای رقابت در اسکار بهترین فیلم خارجی‌زبان، بنیاد سینمایی فارابی توضیحاتی ارائه کرد.

اعضای کانون کارگردانان منتقد جدی سیاست های خانه سینما / مجمع عمومی برای چهارمین بار به نتیجه نرسید!

اعضای کانون کارگردانان منتقد جدی سیاست های خانه سینما / مجمع عمومی برای چهارمین بار به نتیجه نرسید!

30نماایران: شب گذشته جلسه کانون کارگردانان در خانه سینما برگزار شد اما به نتیجه منتج نشد.