چرا کامرون دیاز از بازیگری کنار رفت؟!

چرا کامرون دیاز از بازیگری کنار رفت؟!

سینماناب : کامرون دیاز که دو سال پیش بازیگری را رها کرد، گفته است با کنار گذاشتن هنرپیشگی، "روح و روانش به آرامش رسیده است."