اختلاف ها در هیات مدیره خانه سینما علنی شد/ کامران ملکی: مجبور شدم بین استعفا دادن و استعفا داده شدن، اولی را انتخاب کنم

اختلاف ها در هیات مدیره خانه سینما علنی شد/ کامران ملکی: مجبور شدم بین استعفا دادن و استعفا داده شدن، اولی را انتخاب کنم

30نماایران: مدتی است به واسطه برخی تصمیمات در راس خانه سینما، صحبت هایی مبنی بر اختلاف بین اعضای هیات مدیره با مدیرعامل خانه سینما مطرح می شود به طوری که حتی گفته می شود عدم نظارت کافی مدیران باعث تاثیر گذاری برخی افراد در نتیجه آرای جشن خانه سینما هم شده است.