اولین محصول سینمایی عصر اوج پیش روی جشنواره فیلم فجر

اولین محصول سینمایی عصر اوج پیش روی جشنواره فیلم فجر

سینماناب: فیلم سینمایی «کارو» تازه ترین ساخته احمد مرادپور با پایان مراحل فنی آماده نمایش شد.