الهی: انفعال در حوزه فرهنگ توجیه ندارد / خروجی بی تدبیری را در جشنواره فیلم فجر شاهد بودیم

الهی: انفعال در حوزه فرهنگ توجیه ندارد / خروجی بی تدبیری را در جشنواره فیلم فجر شاهد بودیم

30نماایران: یک کارشناس سینما و رسانه معتقد است محتوا و مضامین فعلی در سینمای ایران، بدون تعیین «دکترین فرهنگی» کشور شاهد هیچ رشد تغییر محسوسی نخواهد بود.