همزمان با تلاش برای طلاق از ترامپ / برنامه کاری ملانیا مشخص شد!

همزمان با تلاش برای طلاق از ترامپ / برنامه کاری ملانیا مشخص شد!

سینماناب: ملانیا ترامپ دیدارهایی را با برخی از افراد فعال در حوزه چاپ و نشر کتاب انجام داده و بدین ترتیب برخی بر این باورند که بانوی اول برای نوشتن کتاب خاطرات خود آماده می شود.