گروه داوران جشنواره برلین به ریاست «ژولیت بینوش» اعلام شد

گروه داوران جشنواره برلین به ریاست «ژولیت بینوش» اعلام شد

30نماایران: در حالی که پیشتر ژولیت بینوش به عنوان رییس هیات داوران جشنواره فیلم برلین ۲۰۱۹ معرفی شده بود، امروز اعضای گروه داوران نیز معرفی شدند.