نوشته هایی با برچسب "ژن خوب"

توضیحات گوینده رادیو درباره جمله «برین بمیرین بابا» خطاب به عروس سفیر ایران در دانمارک

توضیحات گوینده رادیو درباره جمله «برین بمیرین بابا» خطاب به عروس سفیر ایران در دانمارک

30نماایران:مجری برنامه «پارک شهر» گفت: من علاوه بر اجرا و گویندگی، عضوی از مردم جامعه و کشورم نیز هستم و نمی‌توانم نسبت به برخی رفتارهای هنجارشکنانه سکوت کنم.

تولد «ژن های خوب» در سینمای ایران

تولد «ژن های خوب» در سینمای ایران

30نماایران: این روزها ژن خوب در سینمای ایران روبه افزایش است به طوری که جشنواره امسال فیلم فجر هم از چندین ژن دیگر رونمایی خواهد کرد.