داستان بلند «چوبدست» از محمدهادی کریمی به زودی منتشر می‌شود

داستان بلند «چوبدست» از محمدهادی کریمی به زودی منتشر می‌شود

30نماایران:محمدهادی کریمی؛ نویسنده و کارگردان از انتشار جدیدترین کتاب خود با نام «چوبدست» در آینده نزدیک خبر داد.