خریدن فرصت برای بستن اکران نوروزی به نفع رانت! / ادامه نقش منفعل کارگروه اکران

خریدن فرصت برای بستن اکران نوروزی به نفع رانت! / ادامه نقش منفعل کارگروه اکران

30نماایران: به فاصله نه روز تا نورز 98 اما همچنان سینماها برای این ایام آماده نیستند و صاحبان قدرت در حال رایزنی برای ورود فیلم هایشان به این ویترین مهم هستند، به طوری که فیلمی مانند «دیدن این فیلم جرم است» که به لحاظ کیفی فیلم خوبی نیست اما متولیان آن در تلاشند به هر قیمتی آنرا وراد چرخه اکران نوروزی کنند علی رغم اینکه مضمون تاریخ انقضا گذشته آن هم نشان می دهد برای اکران در این ایام مناسب نخواهد بود.