جزیره هایی دور افتاده به اسم کاخ!

جزیره هایی دور افتاده به اسم کاخ!

30نماایران: امسال جشنواره فیلم فجر در یک رکورد شکنی میزبان هنرمندان،رسانه ها و اعضای خانه سینما به طور همزمان در سه مراکز مختلف است و روز گذشته دیده شد که فاطمه معتمدآریا به جای حضور در نشست خبری «بنفشه آفریقایی» در پردیس ملت به پردیس چارسو رفته است و در مراسم فتوکال آنجا شرکت می کند!