کتاب فیلمنامه «پوریای ولى» مسعود جعفری جوزانی منتشر شد

کتاب فیلمنامه «پوریای ولى» مسعود جعفری جوزانی منتشر شد

30نماایران:کتاب فیلمنامه «پوریای ولى» به قلم مسعود جعفری جوزانی و با پژوهشگری فتح‌الله جعفری جوزانی و دکتر عبدالکریم یونسی توسط نشر «آناپنا» منتشر شد.