بازگشت پلیس آهنی برای اجرای قانون

بازگشت پلیس آهنی برای اجرای قانون

30نماایران:ادامه فیلم «پلیس آهنی» ساخته می‌شود و نیل بلوم‌کمپ برای کارگردانی آن انتخاب شده است.