کارگردانی قسمت دوم «پلنگ سیاه» با رایان کوگلر

کارگردانی قسمت دوم «پلنگ سیاه» با رایان کوگلر

30نماایران:طبق خبرهای منتشر شده، رایان کوگلر رسما کارگردانی و نوشتن فیلمنامه فیلم Black Panther 2 را بر عهده گرفته است.