بازیگر زن حاضر در برنامه «دورهمی» تلویزیون / به آقای مدیری گفتم که حاضر نیستم با تلویزیون کار کنم!

بازیگر زن حاضر در برنامه «دورهمی» تلویزیون / به آقای مدیری گفتم که حاضر نیستم با تلویزیون کار کنم!

سینماناب: در حالی که مهمان برنامه گذشته «دورهمی» ، پردیس احمدیه حاضر شده بود تا در تلویزیون دیده شود اما پاسخ منفی کارنکردن در تلویزیون را که با سانسور همراه شده بود را استوری کرد! این اتفاق منجر به پرسش جدی شد که چطور ایشان دم از کارنکردن با تلویزیون زده است اما دعوت یکی از برنامه های مهم تلویزیون را رد نکرده است! این تناقض از همان اتفاقاتی است که تنها در میان سلبریتی های ایران می افتد!