پدران؛ یک تله فیلم غروب جمعه!

پدران؛ یک تله فیلم غروب جمعه!

سسنماناب (۳۰نماایران) - رامین کیانفر: "پدران" به کارگردانی سالم صلواتی را می توان به برخی برچسب هایی چون شریف، نجیب و بی ادعا پیوند زد اما این چه دستاوردی است که ما حالا در جشنواره فیلم مان برای آن فرش قرمز پهن کنیم و سینما را به مفهوم تله فیلم تقلیل دهیم!