مقدم در دفاع از دریافت بودجه ارگانی «پایتخت»:مؤسسه‌ای جهت‌گیری درستی در باب مصرف بیت‌المال اتخاذ کرده، شما ناراحتید؟

مقدم در دفاع از دریافت بودجه ارگانی «پایتخت»:مؤسسه‌ای جهت‌گیری درستی در باب مصرف بیت‌المال اتخاذ کرده، شما ناراحتید؟

30نماایران: با پایان یافتن پخش فصل پنجم مجموعه «پایتخت» سیروس مقدم در گفتکو با شرق درباره حواشی این مجموعه و دریافت بودجه از سازمان ارزشی اوج سخن گفته است.