پانوراما برلین برگزیدگانش را شناخت

پانوراما برلین برگزیدگانش را شناخت

30نماایران:برندگان پخش پانوراما، هیئت داوران فیپرشی و جوایز جنبی شصت‌ونهمین جشنواره فیلم برلین معرفی شدند.