سایه فیلم کودک بر اکران سینمای ایران

سایه فیلم کودک بر اکران سینمای ایران

30نماایران: در ادامه سیاست های حمایتی سازمان سینمایی از فیلم های کودک، شاهد هجوم اکران فیلم های با مضمون کودک در سینماهای کشور هستیم، اتفاقی که منجر به تک ژانری شدن فضای اکران فیلم ها بعد از ترویج فیلم های کمدی شده است و این زنگ خطری برای اکران شلوغ شش ماه دوم سال هستیم.