ادامه تبعات مستند جنجالی خواننده مشهور/ پاریس جکسون خودکشی کرد!

ادامه تبعات مستند جنجالی خواننده مشهور/ پاریس جکسون خودکشی کرد!

30نماایران:سه هفته بعد از نمایش مستندی درباره مایکل جکسون در خصوص آزار جنسی کودکان، پریس جکسون دست به خودکشی زد و هم اکنون در بیمارستان بستری شده است.