اینستاگرام به پُست مدونا برچسب گمراه کننده زد!

اینستاگرام به پُست مدونا برچسب گمراه کننده زد!

سینماناب: اینستاگرام یک پست مدونا را که درباره درمان کرونا در صفحه شخصی‌اش نوشته بود، با برچسب گمراه‌کننده فیلتر کرد.