قاسم جعفری: پای منبر مداحان میرفتم تا سریالم را نزنند/ سعید راد به «پروانگی» ضربه زد/گفتند دو پلان به «گرگ و میش» اضافه کن تا همجنس گرا شود!/ فرهادی فقط قواعد بلد است!

قاسم جعفری: پای منبر مداحان میرفتم تا سریالم را نزنند/ سعید راد به «پروانگی» ضربه زد/گفتند دو پلان به «گرگ و میش» اضافه کن تا همجنس گرا شود!/ فرهادی فقط قواعد بلد است!

30نماایران: قاسم جعفری؛ کارگردانی که بیشتر نام او را با برخی آثار محبوب تلویزیون مثل «خط قرمز» و «مسافری از هند» می شناسیم، این روزها مدیریت یک پردیس تئاتر را برعهده دارد و در این مصاحبه هم اذعان دارد که در سینما نتواتست موفقیت آثار تلویزیونی اش را تکرار کند.