جشنواره فیلم ورزشی یا رفع مسئولیت!

جشنواره فیلم ورزشی یا رفع مسئولیت!

30نماایران - هانیه پژانفر: در ادامه برگزاری جشنواره های وابسته به نهادهای دولتی، جشنواره ای تحت عنوان ورزشی برگزار شد و به برخی تولیدات سینمای هند و آسیایی جوایزی را اهدا کردند که در سالن نبودند و یا شاید هم روحشان از برگزاری چنین مراسمی خبر نداشته است.