بازگشت ها ادامه دارد / سیمرغ فیلم اول و هنروتجربه هم آمدند

بازگشت ها ادامه دارد / سیمرغ فیلم اول و هنروتجربه هم آمدند

30نماایران: در حالی فراخوان سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر اعلام شد که بعد از درخواست انجمن فیلم کوتاه، حالا دو بخش حذف شده در جشنواره قبلی یعنی فیلم های گروه پخش دولتی هنروتجربه و فیلم اول هم به جمع سیمرغ بگیران اضافه شدند.