چرا فيلم سازان پيش از اعلام اسامي سوداي سيمرغ انصراف مي دهند؟!

چرا فيلم سازان پيش از اعلام اسامي سوداي سيمرغ انصراف مي دهند؟!

30نماايران: بعد از توصيه كمال تبريزي نسبت به عدم حضور فيلم ها در جشنواره فيلم فجر، حالا بعد از مسعود ده نمكي،رضا درميشيان و سعيد سهيلي، فيلمسازي از نوع منوچهر هادي از جشنواره فيلم فجر انصراف داد، اين در حالي است كه خبرهايي از ليست نهايي هيات انتخاب به گوش مي رسد و فيلمسازان در يك اقدام فرار رو به جلو به عنوان حفظ اعتبار حداقلي خود هستند.