رسانه های تصویری و رادیویی جایشان در ملت نیست؟! / پرسش چند ماه پیش سینماناب را میرزاخانی هم نتوانست پاسخ دهد!

رسانه های تصویری و رادیویی جایشان در ملت نیست؟! / پرسش چند ماه پیش سینماناب را میرزاخانی هم نتوانست پاسخ دهد!

سینماناب (30نماایران): در حالی که نه روز تا آغاز جشنواره فیلم فجر باقی مانده است و پردیس ملت برای سومین سال پیاپی به عنوان سینمای رسانه ها معرفی شده است، برخلاف سالهای گذشته که در طبقه مثبت دو آن محلی برای غرفه های برنامه تلویزیونی، اینترنتی و رادیویی در نظر گرفته شده بود امسال جایش را به غرفه های باقالی پلو با گوشت و مرغ داده است.