تصویری متفاوت از گریم بازیگر زن جاهل شده + عکس

تصویری متفاوت از گریم بازیگر زن جاهل شده + عکس

30نماایران: فقیهه سلطانی تصویری از گریم حاهل شده خود در یک نمایش منتشر کرد.