فریبرز عرب نیا: شماره تلفن رضا رویگری را ندارم! / اوضاع امروز سینما مطلوب من نیست

فریبرز عرب نیا: شماره تلفن رضا رویگری را ندارم! / اوضاع امروز سینما مطلوب من نیست

30نماایران: فریبرز عرب نیا که مدنهاست زندگی اش را در اروپا ادامه می دهد و با سینما هم فاصله گرفته است، شب گذشته در یک بسته ویدیویی نسبت به اخبار گذشته درباره اش و آینده کاری اش واکنش نشان داد.