اعتراف شورای صنفی به شکست طرح اکران ماه رمضان

اعتراف شورای صنفی به شکست طرح اکران ماه رمضان

30نماایران: در حالی که این روزها همزمان با ماه مبارک رمضان سینماها تا سحر باز هستند اما امسال برخلاف سال اولیه اجرای آن، این طرح با شکست مواجه شده است و شورای صنفی مقصر اصلی این اتفاق را صداوسیما می داند که تبلیغی درباره این طرح نمی کندو مشخص نیست روی چه حسابی باید این توقع وجود داشت که تلویزیون از این طرح حمایت کند!