نوشته هایی با برچسب "فرهادی"

اسکار را بدون «فرهادی» نمی خواهیم!

اسکار را بدون «فرهادی» نمی خواهیم!

30نماایران(سینماناب): در لیست حمایتی های فارابی که از سوی سازمان سینمایی منتشر شد، شاهد ردیف بودجه هایی برای صاحبان فیلم های انتخاب شده به اسکار بودیم که هزینه های رفت و آمدشان هم تامین شده بود و این نشان می دهد طی این سالها تنها در این حوزه هزینه کردیم و هیچ وقت سینمای ایران بدون فرهادی نتوانسته فیلم های خود را به درستی عرضه کند، پس هیچ تفاوتی بین فیلم در جستجوی فریده با متری شیش و نیم،سرخ پوست و.. وجود ندارد.

تهرانی پاسخ فرهادی را داد/نه آقای فرهادی ، به گمانم مسئله جسارت سوال پرسیدن نیست!

تهرانی پاسخ فرهادی را داد/نه آقای فرهادی ، به گمانم مسئله جسارت سوال پرسیدن نیست!

30نماایران: هدیه تهرانی؛ بازیگر کم کار این سالهای سینمای ایران در یاداشتی به نقد صحبت های امروز فرهادی درباره حوادث اخیر کشور پرداخت.