اجبار اهالی رسانه برای دست زدن عوامل یک فیلم در برابر انتقادها!

اجبار اهالی رسانه برای دست زدن عوامل یک فیلم در برابر انتقادها!

30نماایران: نشست های خبری روز اول جشنواره با حواشی بسیاری روبرو بود از ناراحتی پولاد کیمیایی از جابجایی سانس فیلمش در سینمای رسانه ها تا انتقاد جدی اهالی رسانه به فیلم «سال دوم دانشکده من» و در آخر اجبار فرزاد حسنی برای تشویق بازیگران غلامرضا تختی دربرابر انتقادی که به بازی آنها مطرح شد.