ادامه پیشنهاد «سینماناب» برای روزهای خانه نشینی اجباری – ۳؛ این بار یک فیلم بزرگ و خاطره انگیز / چه زندگی شگفت انگیزی – فرانک کاپرا؛ بازگشت به زندگی

ادامه پیشنهاد «سینماناب» برای روزهای خانه نشینی اجباری – ۳؛ این بار یک فیلم بزرگ و خاطره انگیز / چه زندگی شگفت انگیزی – فرانک کاپرا؛ بازگشت به زندگی

سینماناب - حمید غفاریان: در ادامه سری مطالب معرفی فیلم های مهم تاریخ سینما در ایام خانه نشینی به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا که در سینماناب ترتیب دادیم، قصد داریم در سومین معرفی فیلم به اثر درخشان فرانک کاپرا، «چه زندگی شگفت انگیزی» بپردازیم، فیلمی که می تواند در ابعاد خاستگاه ملی بسیار تحلیل شود و نقش فردیت را در تکامل موثر دانست.