روایت عشقی که به فرامرز قریبیان خیانت کرد!

روایت عشقی که به فرامرز قریبیان خیانت کرد!

30نماایران: مدتی است خبری از فرامرز قریبیان نیست، بازیگری که چند سال پیش با بازگشت فرزندش دستی بر کارگردانی برد و «گناهکاران» را ساخت، یک فیلم پلیسی خوش ریتم که تا حدودی هم مورد استقبال قرار گرفت اما از بعد آن دیگر خبر و یا حضوری از فرامرز قریبیان برخلاف فرزندش ندیدیم.