آیا ونورت میلر از «فرار از زندان» انصراف داد؟!

آیا ونورت میلر از «فرار از زندان» انصراف داد؟!

سینماناب: ونورت میلر، ستاره سریال « فرار از زندان » اعلام کرد که از بازی در فصل ششم این سریال انصراف داده است.