چهار کاندید ریاست فدراسیون فوتبال به شبکه سه دعوت شدند

چهار کاندید ریاست فدراسیون فوتبال به شبکه سه دعوت شدند

سینماناب: از چهار کاندیدای ریاست فدراسیون فوتبال دعوت شده تا فردا با حضور در صدا و سیما به مناظره با هم بپردازند.