بازیگر حرفه ای تئاتر در «عصرجدید» به عنوان استعداد تازه معرفی شد!

بازیگر حرفه ای تئاتر در «عصرجدید» به عنوان استعداد تازه معرفی شد!

30نماایران: فاطمه رادمنش شب گذشته در برنامه «عصرجدید» توانست با کسب آرای داوران این برنامه با عنوان کشف تازه راهی مرحله فینال این رقایت ها شد، به طوری که حتی رویا نونهالی در حرکتی خودجوش (؟!) از جای خود بلند شد و وی را در آغوش گرفت.