نوشته هایی با برچسب "علی کریمی"

بعد از نمایشی خواندن مناظره تلویزیون / ساترا با برنامه تبلیغاتی علی کریمی موافقت نکرد!

بعد از نمایشی خواندن مناظره تلویزیون / ساترا با برنامه تبلیغاتی علی کریمی موافقت نکرد!

سینماناب: در حالی که شب گذشته مناظره ضبط شده کاندیدای ریاست فدراسیون از برنامه فوتبال برتر پخش شد و علی کریمی دست رد به دعوت مدیر شبکه سه زد تا خود در برنامه ای اینترنتی از طریق پلتفرم گران این روزها به بیان انتقادات یک سویه خود بپردازد، حتی گفته شد کریمی دستمزدش از این برنامه را برای نیازمندان تبلت خریده است، بازی تبلیغاتی که توسط ساترا جمع آوری شد!

چهار کاندید ریاست فدراسیون فوتبال به شبکه سه دعوت شدند

چهار کاندید ریاست فدراسیون فوتبال به شبکه سه دعوت شدند

سینماناب: از چهار کاندیدای ریاست فدراسیون فوتبال دعوت شده تا فردا با حضور در صدا و سیما به مناظره با هم بپردازند.