علی نصیریان شانس اول سیمرغ جشنواره فیلم فجر / مسخره باز؛ اجرای پرقدرت بازیگری که نمی توان از عیار آن گذشت

علی نصیریان شانس اول سیمرغ جشنواره فیلم فجر / مسخره باز؛ اجرای پرقدرت بازیگری که نمی توان از عیار آن گذشت

30نماایران: جشنواره فیلم فجر و روند توجه اش به سیمرغ بازیگری نشان داده است که در سالهای بسیار تحت تاثیر یک شرایط کلی بوده است و دلایل فرامتنی باعث می شود که حتی یک بازیگر، اگر هم شایسته باشد به آن دست پیدا نکند که نمونه آن علی نصیریان است، بازیگری که بعد از 37 دوره جشنواره فیلم فجر همچنان برنده سیمرغ نبوده است اما امسال با حضورش در «مسخره باز» نشان داده است که همچنان یک بازیگر تمام است و می تواند اصلی ترین گزینه برای سیمرغ بهترین بازیگری باشد.