علی صادقی: استندآپ کمدی در ایران خاطره گویی است / نمی دانم چرا کم کار شدم!

علی صادقی: استندآپ کمدی در ایران خاطره گویی است / نمی دانم چرا کم کار شدم!

30نماایران: علی صادقی مه این روزها فیلم «خالتور» را در نمایش عمومی دارد درباره کم کاری اش در سینما و تلویزیون گفت.