وقتی ادبیات لُمپنی در تلویزیون موجب شرمندگی یک ملت می شود!

وقتی ادبیات لُمپنی در تلویزیون موجب شرمندگی یک ملت می شود!

30نماایران: ماجرا از انتشار گزارشگر افغان در حین اجرای بازی ایران و یمن آغاز شد که گزارشگر فوتبال تلویزیون افغانستان، به عدم نمایش تماشاگران زن ایرانی حاضر در ورزشگاه، به صداوسیما کنایه زد که این تصاویر در ایران پخش نخواهد شد.